Faaliyetlerine 2006 yılında başlayan Bilim ve İnsan Vakfı, bir varlık olarak insanın bütün yönleri ile toplum içerisinde gelişimini sağlayacak her türlü sosyal ve kültürel değerlerin kazanımına öncülük etmeyi hedefliyor. Vakfın bakış açısına göre, tüm varlıklar insanla olan ilişkileri ile anlam ve önem kazanırlar. İyi bir toplum hedefinin hareket noktası, insani meziyetlerle donanmış insan yetiştirmek olmalıdır. Çünkü toplumun temel taşı aile, ailenin temeli ise tek tek bireylerdir. Bu nedenle, insanın gelişimi toplumun gelişiminin temel şartıdır. Bu anlayış ile yola çıkan Bilim ve İnsan Vakfı, İnsanın maddi ve manevi açıdan gelişip olgunlaşmasını sağlayacak eğitim temelli hizmetler vermeyi amaçlıyor.