digi4you - Eğitim, İstihdam ve Gençlik
İstihdam edilebilirliği artırmak için genç NEET'lere yönelik dijital becerileri geliştirme projesi
2021-2-TR01-KA220-YOU-000047996
www.digi4you.eu
facebook.com/digi4youproject
instagram.com/digi4youproject/

Proje Hakkında
Avrupa'da işsizlik ve gençlerin istihdamı ile yoğun çalışmalar yapılırken Covid sonrası  gençlerin %11'inin işini kaybettiği gözlenmektedir. Yakın gelecekte ise gençlerin %12'sinin daha işini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu bir gerçektir.
Bu durumdan yüksek düzeyde etkilenen gruplar da NEET (Eğitimde, İstihdamda ve Yetiştirmede olmatan) gençlerdir.
21. yüzyıl ve özellikle Covid sonrası dönemin değişen ihtiyaçları göz önüne alındığında, Avrupa toplumunu geleceğe hazırlamak için özellikle yetişkin eğitiminde yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Toplumu geleceğe hazırlamanın etkili bir yolu, kilit yetkinliklerin, özellikle yetişkinlerde ve genç yetişkinlerde esnek, dijital yeteneklerin geliştirilmesinin altında yatmaktadır.
Projemiz, "NEET gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için dijital beceri geliştirme projesi" dijital yeterlilikleri, bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma yeteneklerine olan güveni artırarak, sosyal becerileri güçlendirerek, yaratıcı ve pratik çözümler sunarak NEET'lerin dikkatini artırmayı amaçlamaktadır.

Projemizin Hedefleri
- Proje ortağı ülkelerde ve Avrupa'da gençlik çalışanlarının eğitim ve öğretiminin kalitesini artırmak: gençliğin dijital yeteneklerini ve sosyal becerilerini artırmayı amaçlayan yapılandırılmış içerik ve araçlar aracılığıyla gençlik eğitiminde daha yüksek mükemmellik ve çekicilik düzeylerini birleştirmek.
- Dijital beceri eğitimi ve BİT kullanımı yoluyla temel becerileri geliştirerek NEET'lerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek.
- NEET gençlerin problem çözme, yaratıcılık ve iletişim becerilerini geliştirmek
- NEET gençlerin zaman yönetimi ve ekip çalışması becerilerini artırmak
- NEET gençlerin dijital becerilerini geliştirmek ve kariyer gelişimi için BİT araçlarını kullanmak
- Dijital beceri yönetimi ve portföy oluşturma yoluyla NEET'lerin istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek
- Yaratıcılıktaki yetkinliği yaratıcı yöntemlerle artırma ve yaratıcı sezgide dev sıçramalar sağlamak
- Dijital becerilerin gücünden yararlanma konusunda artırılmış bilgi ve beceriler sağlamak
- NEET gençler ve Gençlik ÇAlışanalrı için stratejik ve entegre BİT kullanımını geliştirmek

Projemizin Ortakları
Bilim ve İnsan Vakfı, Türkiye
EURO-NET, İtalya
INDEPCIE SCA - Kişisel Gelişim ve İş Koçluğu Merkezi, İspanya
ESICA - Avusturya Eğitim ve Sosyal İnovasyon Merkezi, Avusturya