tanıtım filmi çekimi

Gönüllü Gençlik - Toplumsal Medya Gönüllülüğüne Gençlerin Dahil Edilmesi
2019-1-TR01-KA205-066443

Projemizdeki Öncelikler

Gençlik alanındaki önceliklerimiz
Gençlerin ilgisini çekmeyi, aktif katılımı ve dâhil olmayı teşvik etmek
Gençlik çalışmalarında kalitenin, yenilikçiliğin ve tanınmanın teşvik edilmesi

Yatay alandaki önceliklerimiz
Şeffaflığın sağlanması ve gençlerin kazanacakları becerilerin ve niteliklerin tanınması

Projenin ilgili olduğu konular
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı
Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımı
Sosyal girişimcilik

Gençliğin kendilerini de ilgilendiren birçok sosyal olaya aktif katılımı Avrupa gençliği için önemli bir zorluktur. Avrupa genelinde, sosyal medyanın aktif kullanımı ve yerel topluluklar üzerinde olumlu etkilere ulaşma imkânı sunacak “toplumsal medya becerilerine sahip" aktif gönüllü gençlere ihtiyacı vardır.

Sosyal medya okuryazarlığının ve toplumsal medya kullanımının arttırılması, gençlerin kapasitesinin geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. Toplumsal medya, gençlerin medya faaliyetlerine katılımı ile kendilerini geliştirmeleri ve seslerini duyurabilmek için kullanabilecekleri araçları ve platformları içerir.

Gençlerin etkili iletişim sorunu, Avrupa’da tanımlanmış ortak bir sorundur. Toplumsal medya, gençleri yeteneklerini geliştirmeye, topluma daha fazla uyum sağlamalarına, birçok farklı alanda haklarını daha iyi alabilmeleri ve sosyal hayatlarında daha faydalı etkinliklere katılabilmeleri için potansiyellerini arttırmaya teşvik edecektir. Aksi takdirde, gençler toplumdan soyutlanma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Projemiz gönüllü gençlerin aktif olarak yer alabilecekleri bir toplumsal medya platformunu  oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için gönüllü gençlerin toplumsal medya sistemini kavramaları ve etkin kullanmaları için bilgilendirmeleri için farklı medya platformlarını etkili kullanmalarını sağlayacaktır.

Proje kapsamında sunulacak olan eğitimlerde gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerinde hem gönüllülük hem de toplumsal medya örneklerini kavrayarak yerel topluluklara (belediye, gençlik konseyi, gençlik merkezi, STK’lar, gençlik toplulukları gibi) aktif katılımlarını sağlamış olacaktır. Bu şekilde hem sosyal medya okuryazarlığı ve toplumsal medya becerileri kazandırılacak hem de gençlerin kendi medyalarını oluşturmak için girişimcilik becerileri geliştirilecektir (örneğin yerel haber sitesi oluşturma, yerel topluluklar için bülten oluşturma, bloglar vb.).

Projemizin hedef grubunda;
Gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen gençler
Sosyal açıdan dezavantajlı gençler
Farkı kurumlarda görevli olan gençlik çalışanları
Sosyal medya ve toplumsal medya araçları ile ilgilenen gençler
yer almaktadır.

Proje ürünlerinin ve sonuçlarının katkı sağlayacağın nihai faydalanıcıları ise;
Gençlik STK’larının temsilcileri
Gençlik merkezlerinde görevli kişiler ve yetkililer
Belediyelere ait toplum merkezleri çalışanları
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'dir.