Train4Coordinators - Gençlik Koordinatörlerinin Eğitimi
Gençlik Çalışanları için yeterlilik, beceri ve niteliklerin doğrulanması konusunda çevrimiçi eğitim
2021-1-ES02-KA220-YOU-000028638
www.train4coordinators.eu
facebook.com/Train4Coordinators
instagram.com/Train4Coordinators/

Proje Hakkında
Avrupa Gönüllü Hizmeti 1996'dan bu yana 100.000'den fazla gencin gönüllü olarak hayatlarını değiştirecek bir deneyim kazanmasına olanak sağlamıştır. Erasmus+ programı süresince çok daha fazlası aynı fırsatı elde etmektedir.
Gönüllü gençlik faaliyetleri genellikle yaygın öğrenmenin tipik bir biçimi olarak düşünülür. Öğrenme ortamı genellikle gönüllülük ilkelerine göre düzenlenir, öğrenme çıktıları sıralanmış adımlar kullanılarak değerlendirilmez ve gençler sürece gönüllü olarak katılırlar. 
Gençlik koordinatörlüğü eğitiminin amaçları, spesifik olmaktan çok geniş kapsamlıdır; önceden belirlenmiş olmaktan çok gönüllü gençlerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına verilen yanıtlara dayalıdır; ana beklentiler öğrenme hederleri yerine yürütülen süreç üzerindedir.
Gençlik koordinatörlüğü, öğrenme sonuçları üretmekle ilgili olmaktan daha çok, farklı gençlerin grup faaliyetlerine katılabilecekleri, iletişim kurabilecekleri ve fikirlerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlamakla ilgilidir. 
Avrupa Komisyonu, gönüllü gençlik için etkili ve sürdürülebilir bir ortam sağlamak amacıyla, AB kurumlarının ve üye devletlerin, ulusal ve AB mevzuatının gönüllülüğü teşvik etmesi, ve gönüllü faaliyetlerine yönelik yasal engelleri ortadan kaldırması için adımlar atmasını tavsiye etmektedir. Bu sebeple, projemizde gençlik koordinatörlerinin yeterliliklerinin, becerilerinin ve niteliklerinin geliştirilmesi için gönüllü gençlik faaliyetlerine yönelik bir yaklaşım uygulanacaktır.

Projemizin Hedefleri
- Gönüllülük yoluyla edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımak için sistemler geliştirmek.
- Organizasyon içinde bir tanıma kültürü geliştiren ve sürdüren gönüllü yönetim sistemleri kurmak.
- Gönüllülük yapan çalışanların yapabileceği katkı konusunda farkındalık oluşturmak.
- Gönüllülük yoluyla kazanılan kişisel yeterliliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için diğer paydaşlarla ortaklaşa ulusal standartlar geliştirmek.
- Gönüllülerin katkılarını tanımak ve desteklemek ve gençlik gönüllülüğü potansiyelini vurgulamak.
- Gönüllülük yoluyla üniversitelerde ek Avrupa Kredileri kazanmak için tanınma araçlarının ve diğer fırsatların standardizasyonunu  sağlamak.
- Avrupa çapında iyi uygulama tanıma araçlarının toplanmaya devam edilmesini desteklemek.

Projemizin Ortakları
Altum Vakfı, İspanya
VAEV, Viyana Eğitim Gönüllüleri Derneği, Avusturya
Bilim ve İnsan Vakfı, Türkiye
Trend-Prima, Araştırma ve Bilgi Geliştirme Enstitüsü, Maribor, Slovenya
Synthesis, Sentez Merkezi Araştırma ve Eğitim Limited Şirketi, Kıbrıs
Promea, Helenik Araştırma ve Geliştirme Metodolojilerinin Teşviki Derneği, Yunanistan
Geinnova, Stratejik Yönetim ve İnovasyon Limited Şirketi, İspanya